Hjem

 

Bestyrelsen

  • Carl-Johan Skovsgaard, tlf. 60 15 95 16
  • Jørn Fjellerup, tlf. 21 73 81 23
  • Inger Nørvang Madsen, tlf. 50 92 06 30 
  • Bodil Alsing, tlf. 22 44 55 80
  • Lene Frost, tlf. 61 69 86 17
  • Ulla Bloch, tlf. 24 22 11 38
  • Birgitte Viskum, tlf. 20 47 60 40 (sekretær)
  • Mie Ebbensgaard tlf. 24 23 73 88 (kasserer)
  • Werner Hedegaard tlf. 23 86 90 63

Om foreningen

Formål

Kunst- & Kulturforeningens formål er at skabe kunst-

og kulturarrangementer i bred forstand i lokalområdet.


Foreningens arrangementer foregår normalt i Folkehuset (Lokalcentret) Vejlby på Vikær Toften 6. Der arrangeres normalt én udstilling på lokalcenteret i foråret og to i efteråret.


Gennem udstillingsaktiviteterne arbejder foreningen

på at præsentere forskellige kunstnere og kunstformer,

og foreningen har for eksempel haft udstillinger

med billedkunstnerne Inge Dahl, Ulla Bille, Jon Gislason,

Pia Frank, Ulla Bloch og Klaus Becker.


Et fast indslag i efterårsprogrammet er en festuge-

udstilling, som i 2021 var med billedkunstneren Klaus Becker fra Silkeborg.


Kulturarrangementer afholdes normalt et par gange om

året. Det kan være foredrag eller ”ude-aktiviteter”, og

som eksempel kan nævnes byvandring i Gl. Vejlby i

foråret 2017, kunstvandringer med Lars Morell på Aarhus

Universitet i foråret og efteråret 2018 og kunstvandringer i Marselisborg Slotshave med guide i foråret og efteråret 2021.


Enhver med interesse for kunst og kultur, og som kan tilslutte

sig foreningens vedtægter, kan blive medlem af foreningen.

Indmeldelse sker til foreningens kasserer.

 

Medlemskab

For nye medlemmer er der en slags medlemskab:

- enkeltmedlem - aktivt. For et kontingent på 400 kroner

om året er der fri adgang til foreningens arrangementer og

deltagelse i de to lodtrækninger ved generalforsamlingen om de værker og andre kunstgenstande, der er indkøbt ved ferniseringerne og øvrige indkøb.

- enkeltmedlem - passivt. Tidligere var det også muligt at opnå et såkaldt passivt medlemskab for et kontingent på 150 kroner

om året. Disse medlemmer har også fri adgang til foreningens arrangementer. Passive medlemmer deltager i en lodtrækning for alle ved generalforsamlingen.

For begge typer medlemskab gælder, at der kan være tale

om et deltagergebyr ved nogle af kulturarrangementerne.

For indmeldelse i kunstforeningen kontakt kassereren Mie Ebbensgaard, e-mail: mieebbensgaard@gmail.com eller

telefon: 24 23 73 88.


Foreningens bankkonto er: Regr. nr. 2267 - konto nr. 4378150227.


Nyhedsbrev

Foreningen udsender to gange årligt et nyhedsbrev til alle

medlemmerne, gennem hvilket bestyrelsen orienterer med-

lemmerne om det næste halve års arrangementer. Nyhedsbrevet for foråret 2023 er udsendt i januar 2023 - se her.


Udstillingssted

Udstillingerne finder sted i Folkehuset Vejlby, Vikær

Toften 6, 8240 Risskov. Der er åbent alle hverdage kl. 8 til 15.Vedtægter


Se foreningens vedtægter her.

__________________________________________________Aktiviteter i foråret 2023


Program


Udstilling med billedkunstner Bodil Helmer Tobiesen, 26. februar til 28. april 2023.


Fernisering i Folkehuset Vejlby, Vikær Toften 6 søndag den 26. februar 2023 klokken 16.00.


Årets første udstilling er med Bodil Helmer Tobiesen. Hendes motivkreds er fuglecollager og abstrakte by- og landskabsmotiver – og motiverne er blandt andet hentet fra arbejde og rejser i Asien og Afrika.


Hun beskriver selv sin arbejdsform som langsom, en collageform – hvor der anvendes linoleumstryk, aviser, lim og farvepigment. Heri lægges spor, som danner kompositionen. Når motivet er tørt, lægges lag på lag af oliefarve, så det færdige billede fremstår stofligt og farvemættet.


Billederne er malet på papir, lærred og gamle skiferplader og skiferbrud. Sidstnævnte danner ofte udgangspunkt for naive fabelfigurer.
____________________________________________________


Forårets kulturarrangement:


Torsdag den 15. juni 2023 klokken 16.00


Rundvisning i det nye Museum Ovartaci i Kulturhusbunkeren, Oluf Plames Allé 11, Aarhus Nord


Museum Ovartaci er med flytningen fra Risskov til Olof Palmes Allé i fuld gang med at gentænke museets faste udstillinger og samtidig tilpasse museet og nye udstillinger, så museet vil være både bæredygtigt og fremtidssikret på flere plan.

 

Med placeringen i Kulturhus Bunkeren (den tidligere journalisthøjskole) bliver museet en del af et hus fuldt af liv og mangfoldighed. Samtidig arbejdes der med forskellige projekter med afsæt i kultur og sundhed og kulturelle tilbud til blandt andet unge og psykisk sårbare.                     

 

Pris for deltagelse er 100 kr. pr. person. Tilmelding til Mie Ebbensgaard, mieebbensgaard@ gmail.com, betaling til konto 2267 4378150227 (husk at skrive navn på overførslen) senest den 8. juni 2023.

Man er meget velkommen til at invitere gæster med på turen.


Se museets hjemmeside her.


__________________________________________________


Aktiviteter i efteråret 2022


Program


Festugeudstilling 2022 med billedkunstner Marianne Thingholm

Fernisering i Folkehuset Vejlby, Vikær Toften 6 fredag den 26. august 2022 klokken 19.00


Det er en stor fornøjelse at kunne vise årets festugeudstilling med den anerkendte kunstner Marianne Thingholm. Hun har i en årrække udstillet i ind- og udland - så fjernt som i Japan. Hun udforsker, hvordan forskellige materialer arbejder i billederne og kan godt lide at eksperimentere og blande klassiske og nye teknikker. Når hun arbejder med sine værker fralægger hun sig kontrollen og åbner for tilfældigheder og uventede farvemøder, så hendes værker er ofte livlige og farvemættede. Marianne Thingholm arbejder med en bred tilgang til sit kunstneriske virke, som omfatter maleri, akvarel, collage og tegning.Udstillingen kan ses frem til den 14 oktober 2022.

________________________________________________

Efterårets første kulturarrangement 2022 - Rundvisning i Generationernes Hus på Aarhus Ø

Generationernes hus er en af de rigtig spændende nyskabelser på Aarhus Ø.

 


Godt tyve af kunstforeningens medlemmer og gæster var på rundvisning i huset - med husets leder som guide - tirsdag den 27. september 2022.


I Generationernes Hus mødte vi mennesker i alle aldre - børn, unge, voksne og ældre lever, bor og deler hverdagen sammen i huset, som rummer børn i daginstitution og boliger til studerende, familier, mennesker med handicap samt ældre med og uden behov for pleje. For tiden bor der ogå ukrainske flygtninger i nogle af boligerne.
Cirka 500 mennesker kommer på sigt til at have en hverdag med base i Generationernes Hus, der også vil invitere lokalområdet indenfor - bl.a. med cafeen Øens Madhus, husets sundhedsklinik samt attraktive kulturtilbud.


Efter en spændende rundtur i og beretning om huset sluttede vi af med frokost - for egen regning - i husets hyggelige café - Øens Madhus.

Se mere om husets tilbud m.m. her:

https://generationerneshus.aarhus.dk/


____________________________________________________________

Efterårsudstilling 2022 med billedkunstner Johanne Petersen

Fernisering i Folkehuset Vejlby, Vikær Toften 6 søndag den 16. oktober 2022 klokken 16.00

Johanne Petersen siger selv om sit arbejde:

”Gennem tiden har jeg arbejdet med temaer af forskellig art: Opstillinger, kvadrater, nedbrudte materialers specielle skønhed samt min egen haves forskellige vækster.

Men efterhånden er det i den norske natur, jeg henter inspiration til mine malerier. Her er så meget at forundres over: Fjeldenes mangeartede mønstre og farver, vegetationen i fjeldene hvor noget trives, noget forsøger at trives, og andet må give op. Barskt, smukt og troldsk på samme tid.Disse oplevelser og stemninger prøver jeg at indfange i mine billeder, men arbejder hen imod, at billedet får sit eget liv, en følelsesmæssig dimension, et sprog.”

Der er masser af farver og former at se på i Johanne Pedersens værker. 


Udstillingen kan ses frem til den fredag den 16. december 2022.

________________________________________________Generalforsamling 2022 i Vejlby-Risskov Kunst- & Kulturforening


Torsdag den 27. oktober 2022 klokken 19.00

i Vejlby Kirkes Sognegård


Vi glæder vi os til, at vi kan få en hyggelig aften sammen. Ud over selve generalforsamlingen bliver der lodtrækning om de indkøbte kunstværker fra det seneste år. Værkerne kan ses her på foreningens hjemmeside under menupunktet: Foreningens kunstindkøb (MORE).


Generalforsamlingen afholdes i Vejlby Kirkes sognegård, og der vil blive et let traktement for den beskedne pris af 50 kr., som betales ved indgangen, og tilmelding sker til Mie Ebbensgaard, mieebbensgaard@gmail.com, senest den 20. oktober 2022.

________________________________________________

Efterårets andet kulturarrangement 2022 - Kunstbesøg i Barakken, Bispevej 9, 8260 Viby J


Barakken er et kunstnerfællesskab, hvor ni billedkunstnere har værksted og galleri. De er Anne Venge, billedkunstner, Bodil Helmer Tobiasen, billedkunstner, Gurli Mai, billedkunstner og forfatter, Linda Fernov, billedkunstner, Annette Fuglsang, billedkunstner, Connie Byrsing, billedkunstner, Pia Frank, skulptør og billedkunstner samt Inge Thøgersen, billedkunstner.


Det er dog ikke sikkert, at alle kunstnerne kan være der i forbindelse med vores besøg.


Kunstnerne i Barakken arbejde med alt fra akrylmaling og akvarel til porcelænsmaling og collage, så der bliver meget at se på.


Tilmelding til Ulla Bloch, post@ullabloch.dk, senest den 17.11.2022.


Se kunstnerfællesskabets Facebookside:

https://www.facebook.com/barakken.kunstnervaerksted

____________________________________________________________


Aktiviteter i foråret 2022


Program


Der var fernisering søndag den 27. februar 2022 klokken 16.00 i Folkehuset (Lokalcenter) Vejlby, Vikær Toften 6


Udstilling med billedvæver Annette Bredstrup


Annette Bredstrup arbejder med billedvævning, collager og akrylbilleder. Billedvævning opfatter hun som en fascinerende måde at male med tråde på. Blandt inspirationskilderne har været opblomstringen af de traditionelle væveformer, som de blev udviklet blandt væverne i København i 1970'erne. Motiverne finder hun ved havet, i bakkerne, skoven, og den blå himmel. De mønstre, tegn og symboler, der indgår i hendes billeder, finder hun i etnisk folkekunst fra mange lande. 
Ud over vævning arbejder Annette Bredstrup også med collage og akrylbilleder. I collagen bruger hun materialer som kridt, akvarel, kobbertråd og håndlavet papir. Annette Bredstrup har udstillet fra Skagen til Fanø og fra Færøerne til Frankrig.

Se Annette Bredstrups hjemmeside her:

https://www.annettebredstrup.dk/

________________________________________________ 

Forårets første kulturarrangement 2022 - Rundvisning på Risskov Gymnasium blandt gymnasiets kunstværker

Fredag den 25. marts klokken 14 viste billedkunstlærer Katrine Busk rundt og fortalte om nogle af gymnasiets kunstværker. 


Gymnasiet har blandt meget andet en samling malerier af billedkunstneren John Kørner, som Ny Carlsbergfondet har doneret til gymnasiet. Der er tale om et stedspecifikt kunstværk bestående af fem dele, som er malet specielt til gymnasiet i 2011.Se gymnasiets side om kunst her: 

https://www.risskov-gym.dk/om-skolen/kunst/


Arrangementet var gratis. 

________________________________________________

Aflyst!

Forårets andet kulturarrangement 2022 - Rundvisning i Generationernes Hus på Aarhus Ø


Onsdag den 18. maj klokken 11 skulle vi have været på rundvisning i Generationernes Hus, som er en af de meget spændende nyskabelser på Aarhus Ø. Desværre måtte huset aflyse vores besøg.

i huset bor og mødes mennesker i alle aldre - børn, unge, voksne og ældre lever, bor og deler hverdagen sammen i huset. Her er børn i daginstitution og boliger til studerende, familier, mennesker med handicap samt ældre med og uden behov for pleje.


Huset inviterer også lokalområdet indenfor - blandt andet med cafeen Øens Madhus, husets sundhedsklinik, attraktive kulturtilbud og en række kunstnere har udsmykket huset.


Se også: https://generationerneshus.aarhus.dk/

____________________________________________________________

Aktiviteter i efteråret 2021


ProgramFestugeudstilling med værker af kunstneren Klaus Becker fra Silkeborg

Fernisering i Lokalcenter Vejlby søndag den 29. august 2021 klokken 16. Kunstneren var til stede og fortalte om sit arbejde med kunsten.


Klaus Beckers malerier er ofte intense portrætter, ekspressive og indfølende, men han arbejder også med farverige landskabsmotiver fra ind- og udland.


Klaus Becker har også udført en række udsmykningsopgaver - blandt andet i Silkeborg for Midtjyllands Avis og Café Drewsen.


Udstillingen løber frem til den 29. oktober, 2021 og kan ses inden for lokalcentrets åbningstid, hverdage fra 8 til 15.


Efterårets kulturarrangement - Fortsat guidet tur i Marselisborg Slotshave

Mandag den 20. september 2021 klokken 14 til 16 gennemførte vi på opfordring en fortsættelse af forårets tur i slotshaven - blandt kunstværker, haven og havekunst. Samme guide som i foråret.


Turen begyndte ved porten ind til slotsparken. Der var deltagerbetaling på 100 kr. ligesom sidst.


Det var muligt at invitere betalende gæster med på turen. 


_________________________________________


Generalforsamling


Foreningens generalforsamling afholdtes i Vejlby Sognegård torsdag den 28. oktober, 2021 klokken 19.


Der var udsendt indkaldelse og dagsorden til alle foreningens medlemmer. Valgene blev gennemført med de justeringer, som var nødvendige på grund af den aflyste generalforsamling i 2020.


Der var udlodning af indkøbte værker fra de afholdte udstillinger - se siden "MORE" i menuen øverst.


Se referat fra generalforsamlingen her.


_____________________________________


Efterårsudstilling - keramiske værker af keramiker Charlotte Overgaard Christensen
Fernisering i Lokalcenter Vejlby søndag den 31. oktober 2021 klokken 16. Kunstneren var til stede og fortalte om sit arbejde med keramik.


Der var fint fremmøde af medlemmer og gæster.


Charlotte Overgaard Christensen har udstillet i blandt andet Danmark, England og Frankrig.


Kunstneren arbejder med mange forskellige former og farver. Der er tableauer med værker til ophængning og med tekst og værker, som viser processen i selve tilblivelsen af værket, både med og uden glasur.


Der var værker tydeligt inspireret af naturen og værker i et rent formsprog. Somme tider spiller fantasien ind - for eksempel i en række værker med overskriften "Kejseren af Portugalien".

Udstillingen løb frem til den 15. december 2021.


Aktiviteter i foråret 2021

Forårets kulturarrangement:


Guidet tur i Marselisborg Slotshave den 10. maj 2021
kl. 14 til 16


Turen begyndte kl. 14.00 ved porten ind til slotsparken.


Haven blev anlagt i engelsk stil, samtidig med at slottet blev opført i 1902. Dronning Alexandrine var med til at udforme parkanlægget. Hendes barnebarn, vores nuværende dronning, Dronning Margrethe, overtog slottet i 1967 og satte sit kunstneriske præg på haven.


På den flot guidede tur fik vi fortalt om slottets og parkens historie, vi så havens mange kunstværker af blandt andre Prins Henrik og ikke mindst et af de nyeste kunstværker, skulpturen "3 løver og 9 hjerter", som var Aarhus' gave til Majestæten på hendes 70-årsfødselsdag.


Vi fik også fornøjelsen af at se parkens meget smukke beplantning, og så blandt andet Rosenhaven, som består af gamle danske rosensorter.ersoner.


Aktiviteter i efteråret 2020
Blev afholdt torsdag den 24. september 2020, klokken 14 til 17  i Sydhavnen, Aarhus. 


Foreningen Sydhavnen ved forkvinde Sarah Jarsbo viste deltagerne fra kunst- og kulturforeningen rundt på en spændende og interessant bylivsvandring i Sydhavnen. 

 

Vi hørte undervejs om området, kulturen, historien, udviklingsplanerne, alt det kreative, de fascinerende kontraster mellem gammelt og nyt, alle de hemmelige kroge, skjulte steder og labyrintiske gange og ikke mindst - hvor mange spændende kræfter, der er i Sydhavnen.


Vi sluttede af med kaffe og kage på 1. sal hos Frontløberne, som nu længe har haft til huse i Sydhavnen.
Følg med på Foreningen Sydhavnens Facebookside:

https://www.facebook.com/sydhavnenaarhus


Festugeudstilling 2020 med papirkunstneren Jytte Rasmussen - blev desværre aflyst, da lokalcentret stadig var lukket på grund af covid-19. Udstillingen gennemføres i stedet i oktober-november 2020 - se nedenfor.Efterårets kulturarrangement: Bylivsvandring i Sydhavnen, Aarhus

Fernisering søndag den 18. oktober 2020 klokken 16.00 i Lokalcenter Vejlby


Udstilling med papirkunstner Jytte Rasmussen

Vi glæder os meget til at præsentere efterårets udstilling med papirkunstneren Jytte Rasmussen. Det er meget længe siden, at vi har vist noget med papir, så velkommen til en udstilling med en kunstner, der virkelig kan arbejde med papir. Hun er internationalt anerkendt og værdsat for sit arbejde, og hun har udstillet i udlandet adskillige gange. Hun arbejder skulpturelt med papiret og skaber abstrakte og konkrete figurer af papirmassen, som hun derefter bemaler og lakerer.


Udstillingen kan ses på Lokalcenter Vejlby alle hverdage klokken 8 til 15 frem til den 5. december.


Generalforsamlingen i 2020 blev aflyst

Vi har desværre på grund af de nye, strammede retningslinjer for forsamlinger under covid-19-epidemien været nødt til at aflyse den indkaldte generalforsamling den 29. oktober 2020. 


Aktiviteter i foråret 2020

Udstilling med tegner og illustrator Marianne Stenberg

Ferniseringen var søndag den 16. februar 2020 klokken 16. På grund af covid-19-restriktionerne blev lokalcentret desværre lukket, så udstillingsperioden blev afkortet væsentligt.


Dyrefabler med humor og selvironi


Marianne Stenberg er tegner og arbejder kun med papir og tusch. Det er fint. Det er finurligt. Det er poetisk.


Det er tegninger, der alle med en helt særlig og personlig streg, har en historie at fortælle. Som hovedregel tager historierne afsæt i dyreverdenen – oftest et farverigt og kærligt univers, hvor klodsede blåfodede suler kæmper mod tyngdekraft eller en ræveunge, der længselsfuldt drømmer om eventyr ”on a planet far far away”.


Dyrene i Stenbergs streg har et glimt, et udtryk, en holdning,  der poetisk og eterisk fortæller historier lige fra den store kærlighed over drømmen om det store univers og den skønne bevidsthed om, at vi alle er ”part of something big”.


Marianne Stenbergs streg er helt sin egen og løber af sted i sit eget krøllede univers ved hjælp af kalligrafipen og flydende tusch kombineret med akvarel.

   

 


Forårets kulturarrangement 2020

 

Bylivsvandring i Sydhavnen - som skulle have været afholdt fredag den 15. maj 2020 blev desværre aflyst på grund af restriktioner i forbindelse med covid 19-pandemien.

Aktiviteter i efteråret 2019


Udstilling med billedkunstner Elisa Tolstrup Andersen


Kunstneren arbejder med "det åndelige i kunsten" og billedet som visuel kommunikation. Hun er optaget af farven og lysets rumskabende evne i maleriet. Hun undersøger muligheden for at omsætte den kulturarv og de værdier, som forskellige rum indeholder i et nutidigt sprog. Visionen er at skabe et modernemaleri med farven og lyset som de væsentligste elementer.


Udstillingen blev ferniseret søndag den 29. september og kunne ses frem til den 29. november 2019.

____________________________________________


Festugeudstilling 2019 med Jane Klostergaard og Erik Reinert


Efterårets første udstilling var festugeudstillingen, som i år var med de to kunstnere, keramiker Jane Klostergaard og billedkunstner Erik Reinert.

Jane Klostergaard arbejder i ler, og fornemmelsen af leret mellem fingrene er hendes passion, og naturen inspirationen. Hendes teknik er en blanding mellem drejning og modellering.

Erik Reinert arbejder figurativt og forsøger at beskrive med så få virkemidler som muligt, som hvis man misser med øjnene. Kan lide at vække fantasien hos beskueren. Blomster har et sprog, som han forsøger at tale. Han maler en del friluftsmaleri og mennesker i bevægelse.


De to kunstnere har sammen Unikagalleriet i Kongsgårde på Helgenæs.


Udstillingen blev ferniseret torsdag den 29. august kl. 19 og kunne ses frem til den 27. september 2019._


Generalforsamling 2019 i Vejlby-Risskov Kunst- & Kulturforening 


Torsdag den 31. oktober 2019 afholdtes foreningens årlige generalforsamling. I år var blev den for første gang afholdt i Vejlby Kirkes Sognegård. 


25 medlemmer var mødt frem, og generalforsamlingen gennemførtes på bedste og hyggeligste vis. Bestyrelsen blev genvalgt med suppleanter. Revisorer og suppleanter  til disse ligeledes.


Efter endt generalforsamling kunne der købes  ostebord og vin.


Derefter var der udlodning af årets indkøbte værker. Og som noget helt nyt blev der som afslutning på aftenen afholdt auktion over en række kunstværker, som medlemmer havde bragt med.


I alt en meget hyggelig aften. 
Efterårets kulturarrangement 2019


Rundvisning på det Kongelige Bibliotek fredag den 8. november klokken 14 til 17.


Det var en meget spændende rundvisning på det Kongelige Bibilotek (tidligere Statsbiblioteket), som cirka 25 medlemmer og andre gæster fik i både biblioteket og bogtårnet. Vi kom rundt i det nyrenoverede bibliotek og så nogle af husets skjulte skatte - blandt andet det lille museum på øbverste etage i bogtårnet. Vi hørte om bibliotekets virksomhed, der her i Aarhus begyndte i 1902.


Arrangementet blev afsluttet med kaffebord og cafeens lækre kager.

Aktiviteter i foråret 2019

Årets første udstilling var med billedkunstner Bettina Winkelmann.

 

Udstillingen blev ferniseret søndag den 24. februar 2019 klokken 16.00, hvor også foreningens køb af to af kunstnerens værker blev besluttet.

 

Udstillingen kunne ses frem til den 8. april 2019.

 

Bettina Winkelmann er en anerkendt kunstner, der har

udstillet utallige gange i ind- og udland, ligesom hun har

modtaget en række legater og legatophold i flere af Europas 

hovedstæder. 

Her er et uddrag af anmeldelsen af en tidligere udstilling med Bettina Winkelmann:

Bettina Winkelmann viser sig som en mester af den vellykkede opdeling af billedfladen, af en forenkling og meget æstetisk reducering af formerne og en hudløs evne til fornemmelse.

 

Det er meget musikalske kompositioner, der formidler rytme, svævning og klang ved hjælp af et specifikt formsprog, der ikke længere har behov for direkte motiver og uden at fortabe sig i forhøjet patos.

 

… i en næsten uigenkendelig blanding af planlægning og tilfældighed lykkes det for hende at male bevægende og dog på ingen måde urolige, meget komplekse billeder, som hver har en farvemelodi, der udvider selve fladen.


_________________________________


Forårets kulturarrangement 2019

 

Rundvisning nr. 2 i Aarhus Universitets kunstsamling ved idéhistoriker Lars Morell. Fredag den 24. maj 2019, klokken 14 til 17.

 

På generalforsamlingen i oktober var der blandt deltagerne stor interesse for en ny rundvisning med Lars Morell. Det lykkedes bestyrelsen at få en ny aftale i stand med Lars Morell. 


Det var et vellykket arrangement, hvor en veloplagt Lars Morell viste os rundt i Det Kongelige Bibliotek og på området og i bygningerne ved den tidligere Langelandsgades Kaserne. 25 deltagere var mødt frem til rundvisningen.


Her er et par billeder fra den anden rundvisning: