home

Vejlby-Risskov Kunst & Kulturforening

 

Aktiviteter i foråret 2017:

Som medlem af foreningen har man mulighed for at deltage i alle arrangementerne.

 

Man har yderligere mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling, hvor der er lodtrækning om de kunstværker, som foreningen har indkøbt fra udstillingerne i årets løb.

 

Forårsudstilling med

Ulla Bille

 

Det er en stor fornøjelse at byde Ulla Bille velkommen til at udstille hos os. Ulla Bille var en af de første udstillere i foreningens snart 20 årige historie. Hun er stadig aktiv og har ikke mistet grebet. Ulla Bille er først og fremmest kendt for sine portrætmalerier. Hun har malet en lang række bemærkelsesværdige portrætter - heraf mange af kendte politikere, skuespillere og borgmestre. Gennem årene har hun også malet mange charmerende portrætter af børn.

Ulla Bille maler også smukke landskabsbilleder. De tager afsæt i indtryk hentet i naturen både herhjemme, på Færøerne og i Spanien, hvor hun adskillige gange har gået Caminoture.

 

Fernisering torsdag d. 26. februar 2017 kl. 16.00.

 

 

 

 

Kulturarrangementer:

 

Forårets første kulturarran-gement: Rundvisning på Godsbanen

Torsdag d. 26. januar kl. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forårets andet kulturarran-gement: Rundvisning i Gl. Vejlby og Vejlby Kirke

Torsdag d. 18. maj kl. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen:

 

  • Carl-Johan Skovsgaard, tlf. 60 15 95 16
  • Jørn Fjellerup, tlf. 86 21 16 52 (kasserer)
  • Inger Nørvang Madsen, tlf. 50 92 06 30 (sekretær)
  • Bodil Alsing, tlf. 22 44 55 80
  • Lene Frost, tlf. 61 69 86 17
  • Ulla Bloch, tlf. 24 22 11 38
  • Birgitte Viskum, tlf. 20 47 60 40
  • Mie Ebbensgaard tlf. 24 23 73 88
  • Inge Andreasen tlf. 26 28 79 35

 

 

 

 

 

 

 

 

Forårets første kulturarrangement: Rundvisning på Godsbanen

Torsdag d. 26. januar 2017 kl. 17.00.

Forårsudstilling med billedkunstner Ulla Bille

 

Fernisering søndag d. 26. februar 2017 kl. 16.00.

 

Godsbanen blev indviet i 2012 og er indrettet i den tidligere Aarhus Godsbanegård i Skovgaardsgade 3 midt i Aarhus. Det overordnede formål med Godsbanen er kulturproduktion og udvikling af kulturelle kompetencer på ethvert niveau. Det betyder, at Godsbanen er for såvel professionelle kunstnere som almindelige borgere, iværksættere etc.

Vi mødes ved indgang 3G kl. 17.00.

Rundvisningen varer ca. 1 time og koster 50 kr. Der er tilmelding til Jørn Fjellerup, tlf. 8621 1652, sms til 2173 8123 eller mail til joern.fjellerup@skolekom.dk senest d. 22. januar.

 

 

Forårets andet kulturarrangement: Rundvisning i Gl. Vejlby og Vejlby kirke

 

Torsdag d. 18. maj 2017 kl. 17.00.

Jens Ole Henriksen, som i foreningens regi er kendt som en kompetent dirigent ved den årlige generalforsamling, er provst emeritus med et særdeles solidt kendskab til Gl. Vejlby og ikke mindst Vejlby kirke. Der er meget at fortælle om, og det magter om nogen Jens Ole Henriksen. Vi kan love en vidende og spændende rundvisning. Vi mødes ved lokalcenteret kl. 17.00.

 

Tilmelding til Jørn Fjellerup, tlf. 8621 1652, sms til 2173 8123 eller mail til joern.fjellerup@skolekom.dk senest d. 11. maj.

 

Formål

Kunst- & Kulturforeningens formål er at skabe kunst-

og kulturarrangementer i bred forstand i lokalområdet.

 

Foreningens arrangementer foregår normalt på Lokal-

center Vejlby på Vikærtoften. Der arrangeres normalt

to udstillinger på lokalcenteret i foråret og to i efteråret.

 

Gennem udstillingsaktiviteterne arbejder foreningen

på at præsentere forskellige kunstnere og kunstformer,

og foreningen har for eksempel for nylig haft udstillinger med billedkunstneren Mette-Kirstien og Ole Bak og billedkunstnerInge Dahl.

 

Et fast indslag i efterårsprogrammet er en festuge-

udstilling, som f. eks. i 2015 var med billedkunstner Yrsa Dunvad.

 

Kulturarrangementer afholdes normalt et par gange om

året. Det kan være foredrag eller ”ude-aktiviteter”, og

som eksempel kan nævnes besøg i Pakhus 64 i foråret 2016.

 

Enhver med interesse for kunst og kultur kan blive med-

lem af foreningen.

Medlemsskab:

Der er to typer medlemskab, idet man for et kontingent på 400 kr. både har adgang til foreningens arrangementer og deltagelse i lodtrækning ved generalforsamlingen om de værker, der er indkøbt ved ferniseringerne og øvrige indkøb.

For et kontingent på 150 kr. kan man deltage i arrangementerne og deltage i lodtrækning om øvrige indkøb .

 

Nyhedsbrev:

Foreningen udsender to gange årligt et nyhedsbrev til alle medlemmerne, gennem hvilket bestyrelsen oplyser medlemmerne om det næste halve års arrangementer. Næste nyhedsbrev udkommer i januar 2016.

 

Udstillingssted:

Udstillingerne finder sted på Lokalcenter Vejlby, Vikær Toften 6, 8240 Risskov og har åbent alle hverdage kl. 9-16.

Copyright © All Rights Reserved